Detektivní ochrana ekonomických zájmů

  • Ochrana majetku a osob v živnostenských provozovnách
  • Získávání informací v souvislosti vymáhání pohledávek
  • Informace o důkazech pro soudní kauzy a správní řízení v obchodních a ekonomických záležitostech
  • Vyhledávání latentní ekonomické kriminality
  • Personální prověrky
  • Prověrky obchodních partnerů
  • Účast na obchodních jednáních, monitorování, doprovod

Motto:

Zdroj informací pro Váš rozvoj úspěch a ochránce Vašich zájmů. Tajemství úspěchu spočívá v tom, že víme něco víc, že víme co neví nikdo další.

Stručný výběr služeb


Detektivní služby Ostraha majetku a osob

Zajišťování skutečností které mohou sloužit jako důkazní prostředky v řízení před soudem nebo správním orgánem.

Vymáhání pohledávek Ostraha majetku a osob

Odkup, prodej a vymáhání dlužných pohledávek (faktoring, forfaiting)

Krizová řešení Ostraha majetku a osob

Jedná se o individuální řešení každého případu, např. prodejem společnosti, revitalizací, zajištěním vstupu investora, konkurzy, atd.


Zpravodajská služba Ostraha majetku a osob

Zpravodajství je třeba chápat jako nástroj řízení.Jde o schopnost vyhledat,filtrovat a interpretovat ...

Speciální služby Ostraha majetku a osob

Speciání a VIP služby vč. ozbrojených doprovodů.

Lobbying Ostraha majetku a osob

Lobbying ...